Kirje: 12919
Kuupäev: 12.08.2019
Valdkonnaviide: AS1
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
land vehicle insurance
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: EKSPERT

et et
maismaasõidukite kindlustus
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; 90616; X30072; KindlÕ
Kontekst: Kahjukindlustuse liigid on: 1) õnnetusjuhtumite kindlustus; 2) haiguskindlustus; 3) maismaasõidukite kindlustus; 4) raudtee veerevkoosseisu kindlustus; 5) õhusõidukite kindlustus; 6) veesõidukite kindlustus; 7) transporditavate kaupade kindlustus; 8) tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus; 9) muu varakindlustus; 10) mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus; 11) õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus; 12) veesõiduki valdaja vastutuskindlustus; 13) tsiviilvastutuskindlustus; 14) krediidikindlustus; 15) garantiikindlustus; 16) finantskahjude kindlustus; 17) õigusabikulude kindlustus; 18) abistamisteenuste kindlustus. [KindlTS-2019/03/86 § 12-1]
Kontekst: Maismaasõidukite kindlustuse alaliigid: 3.1 Maismaa mootorsõidukite kindlustus 3.2 Muude maismaasõidukite, välja arvatud mootorsõidukid, kindlustus [90616]Esterm  © Eesti Keele Instituut