Kirje: 58824

Allikas Allikas
97/404/EC: Commission Decision of 10 June 1997 setting up a Scientific Steering Committee
KOMISJONI OTSUS 97/404/EÜ, millega moodustatakse juhtiv teaduskomitee 10. juuni 1997
T40943Esterm  © Eesti Keele Instituut