Kirje: 79758

Allikas Allikas
Commission Regulation (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0965&qid=1416900122785&from=EN
CELEX: 32012R0965
Ilmumisaasta: 2012
Komisjoni määrus (EL) nr 965/2012, 5. oktoober 2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0965&qid=1449567889366&from=ET
32012R0965
CELEX:32012R0965/EN
CELEX:32012R0965/ETEsterm  © Eesti Keele Instituut