Kirje: 951
Kuupäev: 09.10.2015
Valdkonnaviide: AD
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
rural municipality district
Keelenditüüp: eelistermin

et et
osavald
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KOKS-2015/03; 8117
Definitsioon: valla maa-alal ja koosseisus volikogu poolt kinnitatud osavalla põhikirja alusel tegutsev üksus [8117]
Kontekst: Osavald või linnaosa on valla või linna maa-alal ja koosseisus volikogu poolt kinnitatud osavalla või linnaosa põhimääruse alusel tegutsev üksus. [KOKS-2015/03 § 56]Esterm  © Eesti Keele Instituut