Kirje: 30746
Kuupäev: 15.01.2013
Valdkonnaviide: TR6; TR7; AGB
Märkus: Mis puutub terminitesse „net register tonnage“ ja „gross register tonnage“ ning vastavalt mõõtühikutesse „net register ton“ (netoregistertonn) ja „gross register ton“ (brutoregistertonn), siis need on kaotanud kehtivuse seoses rahvusvahelise konventsiooni „International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969“ jõustumisega. ... praegu on kasutusel terminid „puhasmahutavus“ ("net tonnage") ja „kogumahutavus“ ("gross tonnage"). [EKSPERT]
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
gross registered tonnage
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: IATE; TER-PLUS
Definitsioon: gross register tonnage - the total of all the enclosed spaces within a ship, expressed in tons each of which is equivalent to 100 cubic feet (the register ton) [TER-PLUS]
gross register tonnage
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: IATE; TER-PLUS

et et
brutoregistertonnaaž
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: EKSPERT
brutoregistermahutavus
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: EKSPERTEsterm  © Eesti Keele Instituut