Kirje: 29319
Kuupäev: 14.11.2000
Valdkonnaviide: AU; GE
Märkus: FR: multimedia [EUR] DE: Multimedia [EUR]; Medienkombination [EUR] FI: multimedia [T40687]; moniviestin [EUR]
Keelesuund: inglise - eesti

en en
multimedia
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: [T40687 ann II]
Definitsioon: disseminating information in more than one form. It includes the use of text, audio, graphics, animated graphics and full-motion video. Multimedia programs are typically games, encyclopedias and training courses on CD-ROM. However, any application with sound and/or video can be called a multimedia program. [1414]
Kontekst: ... in the following fields: music, the performing arts, the plastic and visual arts, architecture, as well as regards other forms of artistic expression, for example multimedia, photography, children's culture and street art. This approach, according to the individual aspects of each cultural field, should: ... [T40687]

et et
multimeedia
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: 1. heli, graafika, animatsiooni, video ja teksti arvuti abil seostatud esitus [VÕS] 2. multimeedium - teabe mitme esitusvormi korraga kasutamine (taval. tekst, graafika, heli, video) [AKS]
Märkus: Eesti 'multimeedium' võiks jääda vasteks sellisel juhul, kui inglise keeles esineb ka algtekstis 'multimedium'. ium-lõpp oleks korrektsem, aga vähem kasutusel.
multimeedium
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: [AKS]Esterm  © Eesti Keele Instituut