Kirje: 1649
Kuupäev: 23.01.2015
Valdkonnaviide: PO6
Märkus: Vt ka kirjet "vähemusrahvus" [SES 23.01.2015]
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
national minority
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: IATE; TER-PLUS; OED Online; 80047; 52005IP0228
Definitsioon: minority group whose members are descended from a nation other than that to which they now belong, usually forming a distinct community and retaining certain cultural differences [OED Online]

et et
rahvusvähemus
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: EKSS; ÕS-2006; 80043; 52005IP0228/ET; 80046
Definitsioon: väljaspool oma riiki elav kogukond [ÕS-2006; 80043]
Definitsioon: riigi põhirahvusest etnilise kuuluvuse, keele, usu v. kultuurilise omapära poolest erinev rahvusrühm; väljaspool oma riiki elav rahvusrühm [EKSS]
Märkus: Vähemusrahvus on täpsemini piiritletud mõiste, mis tähistab põlisrahvastiku hulka kuuluvat ja põhirahvuse suhtes arvulises vähemuses olevat rahvusrühma (Eestis peipsivenelased, Soomes soomerootslased ja saamid). Rahvusvähemus on hägusam, see tähistab mistahes rahvusrühma, mis kuulub kogurahvastiku hulka ja arvulises vähemuses (Eestis venelased, ukrainlased, poolakad jt, Soomes eestlased, somaallased jt.) Rahvusvähemuse mõiste hõlmab nii vähemusrahvusi kui ka välispäritolu rahvastiku hulka kuuluvaid etnilisi rühmi. [EKSPERT]
vähemusrahvus
Keelenditüüp: väldi
Allikaviide: PS-2011/04
Märkus: Eesti Vabariigi põhiseaduses on kasutatud vale terminit. Tegelikult käib jutt just rahvusvähemuste kaitsest. Sama viga on tehtud ka vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduses. [MST & KMU 09.08.2004]

fi fi
kansallinen vähemmistö
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: IATE

fr fr
minorité nationale
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: IATE; TER-PLUS
Definitsioon: groupe non dominant se distinguant de la majorité de la population par ses particularités ethniques, sa religion, sa langue ou ses traditions [TER-PLUS]Esterm  © Eesti Keele Instituut