Kuupäev: 02.03.2017
Valdkonnaviide: EDZ
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: ametinimetus

en en
associate professor
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: HAR
Associate Professor
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: 79771
Märkus: Tartu Ülikooli terminoloogiakomisjoni eelistus. Termin "associate professor" peegeldab paremini dotsendi ametikohaga kaasnevaid ülesandeid ja vastutust kui senine "senior lecturer". [TÜ terminoloogiakomisjoni otsuse põhjal14.01.2015]
senior lecturer
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: HAR
docent
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 10470

et et
dotsent
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: ÜKS-2014/10; 79771; HAR
Definitsioon: kõrgkooli õppejõu (professorist madalam) ametiaste [HAR]
Definitsioon: õppejõud, kes viib ülikoolis läbi oma ainevaldkonna õpet, osaleb aktiivselt teadus-, arendus- või muus loometegevuses ning juhendab tulemuslikult nendesse tegevustesse kaasatud üliõpilasi ja õppejõude [ÜKS-2014/10 § 36-1]
Kontekst: Ülikooli õppejõud on professorid, dotsendid, lektorid, assistendid ja õpetajad. Õppejõud jagunevad korralisteks õppejõududeks ja külalisõppejõududeks. [ÜKS-2014/10 § 34-1]
dots
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: HAR

de de
Dozent
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: HAR
Dozentin
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: HAR

fi fi
dosentti
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: HAREsterm  © Eesti Keele Instituut