Kuupäev: 07.03.2016
Päritolu: LENNUNDUSTERMINID; ESTERM
Valdkonnaviide: TR8
Alamvaldkond: Õhusõidukid
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin
Staatus: LTK kinnitatud

en en
Definitsioon: a power-driven lighter-than-air aircraft, with the exception of hot-air airships, which, for the purposes of this Part, are included in the definition of balloon [32011R1178; IATE]
airship
Allikaviide: 32011R1178; IATE; TER-PLUS; FCL-GLOSS; ICAO 9713; ICAO-AN7/5/2; LLT-KRMT; ICAO-AN1/10/169A

et et
Definitsioon: mootori jõul liikuv õhust kergem õhusõiduk, välja arvatud kuumaõhu-õhulaev, mis käesoleva osa tähenduses kuulub õhupalli määratluse alla [LTK]
õhulaev
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: LennS-2015/10; LTK; LLT-KRMT
Kontekst: Käitatav õhusõiduk, välja arvatud ülikerglennuk, purilennuk, motopurilennuk, õhulaev ja kuumaõhupall, peab olema varustatud sagedustel 121,5 ja 406 MHz töötava avariimajakaga (emergency locator-transmitter - ELT), mille parameetrid vastavad 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisa 10 köite III nõuetele. [LennS-2015/10 § 10^1-1]
dirižaabel
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: ÕS-2013

fi fi
ilmalaiva
Allikaviide: IATE

fr fr
dirigeable
Allikaviide: IATE; TER-PLUS

de de
Luftschiff
Allikaviide: IATE

ru ru
дирижабль
Allikaviide: ICAO 9713Esterm  © Eesti Keele Instituut